Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2019

Dnia 29 czerwca 2020 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Zawadzkie za 2019 rok. Zainteresowani mieszkańcy gminy będą mogli uczestniczyć i zabrać głos w debacie pod warunkiem złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w debacie podpisanego przez co najmniej 20 osób (lista poparcia musi zawierać imię i nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca) w biurze Rady na ul. Dębowej 13 najpóźniej do dnia 26.06.2020 w godzinach pracy Urzędu. 

Z tekstem raportu o stanie gminy można zapoznać się wcześniej na stronie: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/15086/raport-o-stanie-gminy-za-2019-r.pdf. 

Zainteresowanych zapraszamy do dyskusji.