Sesja Rady Miejskiej – 29.06.2020

Dnia 29 czerwca 2020 o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Obrady te będą transmitowane i zarejestrowane za pomocą internetu. 

Głównym punktem sesji będzie zaprezentowanie Raportu o stanie Gminy Zawadzkie za rok 2019 (tekst tego raportu dostępny jest pod linkiem: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/15086/raport-o-stanie-gminy-za-2019-r.pdf) a następnie dyskusja nad przestawionym raportem w której będą mogły uczestniczyć osoby które złożą pisemne zgłoszenie z listą co najmniej 20 osób poparcia w terminie do 26 czerwca.

Kolejnym krokiem będzie pochylenie się nad skonsolidowanym bilansem gminy za rok 2019, i sprawozdaniami finansowymi za rok 2019 celem udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zawadzkiem z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. 

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 wymusza także pewne zmiany i kolejnym

Dnia 29 czerwca 2020 o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Obrady te będą transmitowane i zarejestrowane za pomocą internetu. 

Głównym punktem sesji będzie zaprezentowanie Raportu o stanie Gminy Zawadzkie za rok 2019 (tekst tego raportu dostępny jest pod linkiem: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/15086/raport-o-stanie-gminy-za-2019-r.pdf) a następnie dyskusja nad przestawionym raportem w której będą mogły uczestniczyć osoby które złożą pisemne zgłoszenie z listą co najmniej 20 osób poparcia w terminie do 26 czerwca.

Kolejnym krokiem będzie pochylenie się nad skonsolidowanym bilansem gminy za rok 2019, i sprawozdaniami finansowymi za rok 2019 celem udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zawadzkiem z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. 

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 wymusza także pewne zmiany i kolejnym punktem będzie zgłoszenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 

Kolejny punkt to regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie. Zapowiadane z początkiem roku informacje i planowanym przystąpieniu Gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego Czysty Region prawdopodobnie nie będzie realizowane a w związku z wciąż rosnącymi kosztami pandemii będzie rozważana podwyżka w opłatach. 

Gmina będzie także chciała mieć wpływ na określenie średniej ceny jednostki paliwa w Zawadzkiem.

Na sesji rozważany będzie także ekwiwalent dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kolejno to sprawa drzew które są uznane jako pomniki przyrody, przedłużenie terminy płacenia podatku od nieruchomości, gruntów budynków i budowli. a także przedłużenia terminu płatności roty podatku w tym roku oraz zwolnienia z tego podatku dla przedsiębiorców ponoszących negativity konsekwencje związane z COVID-19.