Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Dzień Krwiodawstwa 2020


Tegoroczny Światowy Dzień Krwiodawstwa. przypada na 14 czerwca 2020. Wszystkich oddającym ten najcenniejszy dar składamy najserdeczniejsze życzenia szczęścia zdrowia i sukcesów w życiu osobistym. W Polsce krwiodawstwo opiera się na dawcach honorowych, którzy nie otrzymują zapłaty za oddaną krew. Łączy ich tylko serce, które ratuje życie.