FIO edycja 2020 otwarty konkurs ofert

Ten artykuł kierujemy do naszych lokalnych stowarzyszeń jak Stowarzyszenie Wincentego z Kielczy, OSP w Kielczy, Mniejszość Niemiecka, „Szarak” z Kielczy oraz innych grup społecznych. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkich wyżej wymienionych do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2020 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO) w Priorytetach 2, 3 oraz 4. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1909) oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

Ważne dla wymienionych grup to informacja o wysokości wnioskowanej dotacji: od 20 tys. zł do 120 tys. zł oraz to, że wkład własny w ramach składanych ofert nie jest wymagany.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły programu FIO na 2020.

[gview file=”https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2019/11/Og%c5%82oszenie-o-konkursie-FIO-2020-P2-4.pdf”]