Czasowa zmiana organizacji ruchu

Informujemy mieszkańców , iż w dniu 29.11.2019 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej nr 105641 O w miejscowości Żędowice, ulica Wojska Polskiego. Wzdłuż drogi gminnej prowadzone będą prace przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW – KOM” Sp. z o.o.

Planowane przewrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi do dnia 03.12.2019 r.

Wszelkie pytania związane z utrudnieniami na ww. drodze oraz terminami realizacji prac, prosimy kierować do ZGK „ZAW – KOM” Sp. z o.o. pod nr telefonu: 77 46 22 200.