Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie, że w dniu 2 grudnia  br. (poniedziałek) organizowana będzie ostatnia w tym roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

Podczas zbiórki zbierane będą następujące rodzaje odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony (samochodów osobowych), odpady budowlane i rozbiórkowe (papa, styropian, okna z szybami, lustra) wytworzone w gospodarstwie domowym.

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane w systemie zbiórki mobilnej tzn., że Mieszkaniec Gminy Zawadzkie chcąc oddać odpad wielkogabarytowy powinien go dostarczyć do wyznaczonego punktu w godzinach od 10:00 do 18:00 tym razem do Żędowic (na parking przed restauracją Bronder). Mieszkaniec, który będzie chciał oddać odpad wielkogabarytowy powinien udokumentować, że posiada naliczenie „opłaty śmieciowej” (np. mieć ze sobą książeczkę opłat za śmieci lub naliczenie czynszu w przypadku budynków wielolokalowych).