Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

GaszynChallange – odpowiedź Rady Sołeckiej w Kielczy


Jest i odpowiedź Sołectwa Kielcza. Sołtys wraz z Radą Sołecką przyjął wyzwanie w ramach akcji #GaszynChallenge (nominacja dokonana przez Burmistrza Zawadzkiego Pana Mariusza Stachowskiego)

Dlatego w dniu 26 czerwca br. w bardzo zmiennych warunkach atmosferycznych przedstawiciele Rady Sołeckiej wraz z Sołtysem wzięli udział w akcji robiąc pompki i przysiady na rzecz chorych dzieci. Co istotne, zgodnie z zasadami akcji, nominowani zobowiązani są również do wpłacenia minimum 5 zł na rzecz potrzebujących chorych dzieciaczków.
Pieniądze zebrano i przekazano

Jednocześnie Sołtys nominował do wykonania zadania Przedszkole Publiczne w Kielczy, Stowarzyszenie Bliżej Szkoły oraz Wspólnotę Kielczańskich ministrantów. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji #GaszynChellenge, a tym samym do bezinteresownego niesienia pomocy chorym dzieciom, które potrzebują wsparcia. Dziękujemy za relację z akcji Sołtysowi Janowi Czanguleit.