#GaszynChallange – Wezwanie podjęte przed Przedszkole w Kielczy

Dziś 27.06.2020 o godz. 13:00 Przedszkole Publiczne w Kielczy podjęło wyzwanie do uczestnictwa w akcji #GaszynChallange dziękując za nominację Gminie Zawadzkie.
Do uczestnictwa w akcji Przedszkole w Kielczy nominowało:
Szkołę Podstawową im. Wincentego z Kielczy w Kielczy
Scholę Gaudium w Kielczy oraz Klub Sportowy Stal Zawadzkie. Zebrane pieniądze w akcji będą przekazane dla potrzebującego chorego dziecka.
Oto relacja z wykonania zadania: