Informacja o realizacji grantu na organizację „Program Bractwa Rycerskiego”

Zadanie finansowane przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
 na lata 2014-2020:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania
 „Kraina Dinozaurów”

1. „Aktywna Kraina Dinozaurów’’
tytuł : „Program Bractwa Rycerskiego”

w programie: Pokaz Walk Rycerskich, Pokaz Tańców Średniowiecznych, Rzucanie Toporem, Strzelanie z łuku, Pokaz uzbrojenia, Czerpanie papieru, Pokaz Artylerii Średniowiecznej i wiele innych atrakcji.

Realizowany przez : Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie „Lubię tu żyć”

Środki pozyskane w ramach grantu: 20000 zł

CEL OGÓLNY:  Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSRCEL SZCZEGÓŁOWY: Promocja obszaru objętego LSR
PRZEDSIEWZIĘCIE: Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć  rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD
WSKAŹNIKI:
Liczba wydarzeń / imprez – 1 szt.
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć – 1 szt.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi