Komunikat Burmistrza w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Zawadzkiem

Zawiadamiam, że od dnia 6 maja br. (środa) dopuszcza się na Targowisku Miejskim w Zawadzkiem możliwość sprzedaży produktów bez ograniczeń przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

W związku z powyższym wprowadzam następujące zasady bezpiecznej obsługi klientów przy zachowaniu podstawowych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego:

  1. Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów z zachowaniem co najmniej
    2 metrów odległości między stanowiskami.
  2. Przy stoisku mogą znajdować się 3 osoby w kolejce. Prosimy zachować bezpieczną odległość – ok. 2 metrów ‒ od innych osób.
  3. Sprzedający są zobowiązani do stosowania rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekujących. Rękawiczki oraz środki dezynfekujące winny być dostępne również dla klientów.
  4. Produkty powinny być podawane i pakowane przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością.
  5. Po każdym kontakcie z pieniędzmi sprzedający zobowiązani są zdezynfekować ręce.
  6. Sprzedaż na targowisku odbywać się będzie w środy i soboty od godziny 6.00 do godziny 13.00.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o bezwzględne zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

Podstawa prawna: § 1 Regulaminu Targowiska Miejskiego w Zawadzkiem  2 (Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Zawadzkiem dnia 19 grudnia 2011 r.)