Komunikat Burmistrza w sprawie planowanej daty otwarcia przedszkoli oraz żłobka

herb-zawadzkiego 2.pngKOMUNIKAT
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

w sprawie planowanej daty otwarcia przedszkoli oraz żłobka prowadzonych przez gminę Zawadzkie

 

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. planowane jest otwarcie Żłobka Publicznego w Zawadzkiem oraz przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie, tj.:

  • Przedszkola Publicznego w Kielczy,
  • Przedszkola Publicznego w Żędowicach,
  • Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem
  • Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem.

Placówki będą funkcjonowały przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z aktualnych wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (udostępnianych na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

Mając na uwadze powyższe, wszelkie informacje, w tym przyjęte w poszczególnych placówkach procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – na bieżąco zamieszczane będą na stronach internetowych żłobka oraz przedszkoliSzczegółowych informacji udzielają także Dyrektorzy placówek. Rodziców oraz opiekunów dzieci proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.