Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Rozpoczęcie budowy sieci gazowej w miejscowościach Zawadzkie oraz Żędowice


 

Informuje się że z dniem nastąpiło 11.05.2020 nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej w miejscowościach Zawadzkie oraz Żędowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. Jest to ważna nitka dla dalszej gazyfikacji w późniejszym etapie Kielczy.