Rozpoczęcie budowy sieci gazowej w miejscowościach Zawadzkie oraz Żędowice

 

Informuje się że z dniem nastąpiło 11.05.2020 nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej w miejscowościach Zawadzkie oraz Żędowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. Jest to ważna nitka dla dalszej gazyfikacji w późniejszym etapie Kielczy.