Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2020 – list gratulacyjny

Dnia 19 lutego 2020 roku Kielczę odwiedził Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Roman Kołek, który w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego,  Andrzeja Buła złożył Sołtysowi Kielczy, Panu Jan Czanguleit, list gratulacyjny za udział w I edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2020.

 Zaplanowane do realizacji zadanie które było zgłoszone w I edycji  to zagospodarowanie terenu przy ulicy Szkolnej w Kielczy.

Fotografia: https://www.facebook.com/roman.kolek.98