XVI sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

W dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Plan obrad Rady na ten dzień obejmuje podjęcie następujących uchwał:

    • o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.;
    • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zawadzkie w roku szkolnym 2019/2020;
    • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2020”;
    • w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Szczegółowy plan publikowany jest na stronie: plan XVI sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem.

Fotografia: google.com/maps