Nowa wiata w OSP Kielcza

Nasza jednostka zbudowała drewnianą wiatę wraz z posadzką, gdzie już wkrótce umieścimy historyczną sikawkę. Było to możliwe dzięki projektowi naszej jednostki nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Konna sikawka z końca XIX wieku, która obecnie przechodzi renowację, jest symbolem historii OSP Kielcza, która działa w sołectwie już od 128 lat. Realizacja projektu „Historia Kielczy przykładem dla przyszłych pokoleń” miała na celu umożliwienie mieszkańcom poznanie tradycji straży pożarnej.
„WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie przeczytać można na stronach https://raport.pse.pl/pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl.