Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie 2023-2030

Z końcem roku upływa okres którym objęta była bieżąca Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022. Gmina Zawadzkie w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 zwraca  się do Państwa z prośbą o zgłaszanie propozycji projektów, zadań, przedsięwzięć, które powinny być umieszczone w dokumencie. Treść dokumentu obowiązującego do końca roku znajdą Panstwo pod linkiem: http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/4404/strategia-rozwoju-gminy-zawadzkie-na-lata-2016-2022.pdf