Nowy rok – kolejnym rokiem wielkich wydatków w Gminie

Nowy rok – kolejnym rokiem wielkich wydatków w Gminie.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jak i też czas pandemii nie uchroni gminę Zawadzkie przed podjęciem niektórych wydatków których nie ma możliwości przełożyć.

Wydatki przypadające w 2021 roku zawarto w projekcie Budżetu Gminy.

Na część z tych zaplanowanych Gmina otrzyma dofinansowanie z Instytucji Zewnętrznych.

Jak też podkreślał na Zebraniach Wiejskich Burmistrz Mariusz Stachowski ważnym punktem który Gmina będzie chciała zrealizować w nowym roku to budowa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kielczy. Koszt inwestycji to kwota 800 tysięcy złotych tu dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma wynieść 500 tysięcy złotych tak więc gmina będzie musiała sfinansować pozostałą kwotę.

Jednakże w tym miejscu nie jest to jedyny wydatek. Jak wynika z miejsca usytuowania wysypiska konieczne będzie wybudowanie drogi dojazdowej. Obciążone ciężarówki będą się przemieszczać tak więc w planie jest wybudowanie drogi dojazdowej o szerokości 4 m i kliku zatok umożliwiających mijanie się pojazdów. Na ta inwestycję Gmina planuje pozyskać środki z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych.

Infrastruktura drogowa to także obowiązkowe wydatki gminy. Według projektu Gmina chce wyremontować ul. Żeromskiego oraz ks. Wajdy w  Żędowicach tu w planie gmina ma poszerzenie drogi kosztem terenu przydrożnych posesji. Pomijając wkład własny gmina na ten cel chce pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Kolejny spory wydatek to dalszy remont Hali Sportowej w Zawadzkiem i tu na termomodernizację udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej.

Nowe oświetlenie to kolejny wydatek – nowe oświetlenie ma pojawić się na ul. Kolejowej w Zawadzkiem a jego koszt to 120 tysięcy złotych.

Jeśli chodzi o remont ulic to w nowym roku planuje się remont ul. Mickiewicza i 1 Maja w Zawadzkiem gdzie obecnie Spółka Zawkom wymienia kanalizację.

Gmina złożyła jeszcze kilka wniosków o dotację i jak tylko pojawią się środki i zostaną oszczędności chce podjąć kilka zadań z listy rezerwowych.

Takimi zadaniami są m. in.: rozbudowa cmentarza w Zawadzkiem, rozbudowa remizy OSP w Żędowicach.

Gmina także planuje przeznaczyć 60 tysięcy złotych na wymianę pieców na ekologiczne. Tu dotacją w przeliczeniu na gospodarstwa ma wynieść 2 tysiące złotych czyli wystarczy na 30 gospodarstw. Te działania będą w całości finansowane z budżetu gminy.

Szczegółowe plany dla samej Kielczy zostały umówione przez Burmistrza Mariusza Stachowskiego na ostatnim zebraniu wiejskim – relację z tego zebrania znajdą państwo na stronie: https://www.kielcza.pl/administracja/solectwo/relacje-wiejskie/relacja-z-zebrania-wiejskiego-z-dn-25-09-2020/

Zapraszamy Państwa do lektury i polubienia naszej strony na fanpage-u.