Objazd drogi wojewódzkiej nr 901 z dniem 15.04.2020

Firma DROG-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Lubojence informuje, że z dniem 15.04.2020 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej nr 901, polegająca na całkowitym zamknięciu odcinka drogi nr 901 od strony m. Olesno i m. Dobrodzień, przy jednoczesnym wprowadzeniu ruchu wahadłowego na drodze krajowej nr 46 (w rejonie salonu meblowego DOBROTEKA i cmentarza w m. Dobrodzień) na odcinku długości
500 m (droga relacji Opole – Lubliniec). W czasie realizacji robót wyznaczony zostanie objazd zamkniętego odcinka drogi wojewódzkiej nr 901. Objazd wyznaczono trasą:

  1. Od strony Olesna – drogą wojewódzką nr 494 i drogą krajową nr 45 do m. Bierdzany, a następnie drogą wojewódzką nr 463 przez m.in. Ozimek, Kolonowskie do
    m. Zawadzkie. W miejscowości Kadłub Turawski na życzenie gminy Dobrodzień dodatkowo wprowadzony zostanie objazd dla pojazdów poniżej 3,5 t, mający uniemożliwić przejazd pojazdów powyżej 3,5 t przez centrum Dobrodzienia. Koniec objazdu do Gliwic przewidziany jest w miejscowości Zawadzkie.
  2. Od strony Dobrodzienia – objazd do Olesna zostanie poprowadzony trasą analogiczną, lecz w stronę przeciwną.