Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!
 
Szanowni Mieszkańcy
w nawiązaniu do zmiany podmiotu świadczącego usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., informujemy, że:
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sposób zapłaty oraz numer rachunku bankowego na który winne zostać uiszczone opłaty pozostały bez zmian,
Punkt wydawania dodatkowych worków funkcjonuje w godzinach 8:00-17:00 w dni robocze i znajduje się pod adresem:
Sklep Spożywczy
ul. Strzelecka 15
47-120 Żędowice
Ponadto, w związku z możliwością wystąpienia opóźnień w dostarczeniu pojemników do zabudowy jednorodzinnej przez Wykonawcę bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.