Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Prace przy Krzyżu na ul. Księdza Wajdy


Śpieszymy z informacją, iż równolegle z pracami przy u. Szkolnej dnia 9 listopada miały miejsce także prace przy Krzyży na ul. Księdza Wajdy. Cały ten teren został wyrównany dowiezioną ziemią (ok. 40 ton). Ułożono w tym miejscu krawężniki okalające Krzyż a także wytyczono i ustawiono prowadzący doń chodnik. W późniejszym terminie ustawiono obrzeża ogrodowe tworząc miejsca pod kamień ozdobny po obu stronach chodnika w które wysypano kamień i nasadzono rośliny. Sołtys Jan Czanguleit dziękuję wszystkim zaangażowanym społecznie za prace na tym terenie. Dalsze prace w tym miejscu planowane są już na wiosnę.