Relacja z XIII sesji Rady Miejskiej Gminy Zawadzkie

Toczyła się przed momentem burzliwa dyskusja na sesji Rady Miejskiej Gminy Zawadzkie i radni przegłosowali kwoty mniejsze niż te zakładane w projekcie. Dokonano następujących zmian:

– § 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 28 złotych (w projekcie 31 złotych) od jednego mieszkańca, od właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

– 2. Ustala się podwyższoną miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56 złotych od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

– § 4. Traci moc uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie wyboru metody i ustalania wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2018 r. poz. 3526). (w projekcie była błędna data – 2019 r.)

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 złotych miesięcznie od jednego mieszkańca kompostującego bioodpady.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Toczy się obecnie burzliwa dyskusja dotycząca upoważnienia Burmistrza do negocjacji z Czystym Regionem w sprawie odbioru odpadów komunalnych. Padło także stwierdzenie ze strony radnego, że nie powinno się rezygnować z lokalnej firmy wywożącej odpady, w grę wchodzą miejsca pracy.

Zapewne Burmistrz przygotuje projekt stosownej uchwały, o czym poinformujemy państwa oraz wskażemy namiar na podjęte uchwały. W tym wszystkim chodzi zapewne o możliwość pozyskania firmy która za mniejszą kwotę obsłuży wywózkę odpadów komunalnych. Będziemy informować jakie będą tego rezultaty.

Na tą chwilę dziękujemy za odczytanie streszczenia i zapraszamy do śledzenia przebiegu wydarzeń na naszej stronie.  Zapraszamy do polubienia naszego fanpage a także do współpracy (nie trzeba znać się na tworzeniu witryn internetowych).

Właśnie kończy się sesja Rady Gminy podjęty jeszcze jedną uchwałę o wyrażeniu woli do przystąpienia do Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. W kolejnych dniach będą toczyć się spotkania w tej sprawie z przedstawicielami Czystego Regionu, o ich rezultatach Państwa poinformujemy. Sesja zakończyła się o 18:35.