Relacja z Zebrania Wiejskiego z dn. 23.01.2020

Dnia 23 stycznia 2020 roku na Zebraniu Wiejskim, które odbyło się w Zabytkowej Chacie w Kielczy poruszano kilka istotnych spraw dotyczących Kielczy a także Gminy Zawadzkie. Frekwencja na zebraniu wynosiła 23 osoby. Poniżej przedstawiamy sprawy jakie zostały poruszone na zebraniu.
Sprawy dotyczące Kielczy
Sołtys Kielczy Jan Czanguleit w obecności Rady Sołeckiej i Burmistrza Zawadzkiego rozpoczął Zebranie Wiejskie ok. godziny 18:00-tej. Po krótkim powitaniu i wstępnym przedstawieniu planu zebrania przeszedł do omawiania pierwszego punktu jakiem była Marszałkowska Inicjatywa Sołecka …

Po dalszą część relacji zapraszamy do działu Sołectwo pod linkiem: Relacja z Zebrania Wiejskiego z dn. 23.01.2020.