Relacja z Zebrania Wiejskiego z dn. 25.09.2020

Tegoż dnia Zebranie Wiejskie otworzył Sołtys Jan Czanguleit na wstępnie powitał wszystkich przybyłych, Burmistrzem Zawadzkiego Pana Mariusza Stachowskiego, Prezes Spółki Zaw-kom Panią Górzańską, Pracownika Urzędu Marka Matuszczaka oraz obecnych Radnych wywodzących się z Kielczy.

Sołtys następnie przedstawił porządek zebrania:

– przyjęcie uchwał o zmianie uchwały o funduszu sołeckim a konkretnie chodzi o przeniesienie środków które w tym roku były zaplanowane na Dożynki które nie odbyły się ze względu na panującą sytuację epidemiczną na inne zadania,

– przyjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy na 2021 rok,

– sprawy organizacyjne i wnioski.

Obszerna relacja z zebrania wiejskiego dostępna jest w dziale Sołectwo / Relacje z Zebrań Wiejskich pod linkiem: https://www.kielcza.pl/administracja/solectwo/relacje-wiejskie/relacja-z-zebrania-wiejskiego-z-dn-25-09-2020/

Zapraszamy do lektury.