Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Relacje z Zebrań Wiejskich


Zebrania Wiejskie są ważnym organem w Sołectwie. To właśnie uchwały Zebrania Wiejskiego ma wykonywać Sołtys i Rada Sołecka. W bloku Sołecwto i Administracja będziemy zamieszczać relacje z Zebrań Wiejskich. Pierwsze z dn. 10.05.2019 właśnie opublikowaliśmy. Gdy będziemy posiadali dodatkowe szczegółowe informacje ze strony Gminy także tam Państwa o nich poinformujemy.