Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Podobny obrazDnia 2 września od uroczystej mszy św. rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. Następnie odbył się apel, na którym do grona pierwszoklasistów zostali włączeni absolwenci tutejszego przedszkola. Po uroczystym apelu, na którym zapoznano uczniów z planem pracy, nowościami, jakie czekają w tym nowym roku uczniowie udali się wraz z wychowawcami do swoich klas.

Jaki będzie ten rok to czas pokarze. Wszyscy mają nadzieję, że będzie dla nich owocny, pełen pracy, ale i sukcesów, pełen chwil spędzonych w przyjaznym towarzystwie i fachowej opieki grona pedagogicznego. Gdzież najlepiej czuje się uczeń jak tylko u siebie. Od cała też specyfika wiejskich szkół gdzie jest mało klas, mało liczebnych, gdzie nauczyciel jest w stanie poświęcić czas każdemu uczniowi.

W tym roku w budynku szkoły utworzony został oddział przedszkolny. Jeszcze trwają prace związane z wydzieleniem regipsem części przeznaczonej dla przedszkolaków, w której zajmą oni wyremontowaną ubikacje i sale, zapewne w wydzielonej z budynku części korytarza utworzona będzie także szatnia.

Były obawy, że w związku z utworzeniem tego oddziału uczniowie szkoły będą musieli chodzić na zajęcia na drugą zmianę, co się nie potwierdziło. Z siatki zajęć lekcyjnych wynika iż najpóźniej zajęcia kończą się o godzinie 15:05 w klasie 7 i 8 (trzy razy w tygodniu). Program ten jest precyzyjnie dopracowany tak by uczeń jak najwięcej wyciągnął uczestnicząc w lekcjach. Szczegółowo siatkę zajęć i poszczególne plany przedstawimy w „Strefie ucznia”, można tam też wyszukać harmonogram pracy szkoły i terminy egzaminów.

Nowością, jaka spotka uczniów w nowym roku szkolnym jest Edudziennik – dziennik elektroniczny. Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu Rady Rodziców działającej przy szkole, która jeszcze w ubiegłym roku szkolnym ufundowała między innymi laptopy marki HP dla klas. Sponsorami tych działań były także spółka Zawkom oraz Izostal. 

Powtórnie życzymy wszystkiego co najlepsze w tym nowym roku szkolnym.