Spotkanie Burmistrza z rodzicami w sprawie dodatkowych miejsc przedszkolnych.

Dnia 25 lipca odbyło się spotkanie Burmistrza Zawadzkiego Mariusz Stachowski z mieszkańcami Żędowic i Kielczy dotyczących możliwości otwarcia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Zainteresowanych tematem poinformowano, że dla pełnego zaspokojenia wszystkich miejsc dla dzieci należy otworzyć po 1 oddziale w Żędowicach oraz w Kielczy. Rozpatrywano także możliwość otwarcia nowego oddziału przedszkolnego w Zawadzkiem, które mogłoby powstać na parterze szkoły podstawowej (dawnego gimnazjum), co zdecydowanie została odrzucona przez obecnych rodziców. W czasie rozmów proponowane były różne lokalizacje dla nowych placówek, wiąże się to jednak z poniesieniem nakładów związanych z dostosowaniem pomieszczeń. Jedną z rozpatrywanych propozycji było odkupienie dawnego budynku przedszkola od sióstr zakonnych. Według deklaracji złożonych przez rodziców w sumie brakuje miejsc dla 39 dzieci z gminy. W związku ze stanowiskiem wygłaszanym przez rodziców nowy odział przedszkolny w Zawadzkiem nie powstanie. W spotkaniu uczestniczyła firma prywatna z Lublińca – reprezentowana przez panią Barbarę Maciosek, która jest zainteresowana otworzeniem z Żędowicach swe przedszkole. Temat ten będzie omawiany na najbliższej Sesji Rady Miejskiej. Czekamy na oficjalnego rozstrzygnięcia palącego tematu. W obecnej sytuacji bywało tak, że wielu rodziców wozi jedno dziecko do przedszkola w Kielczy a drugie musi zawieść do placówki na Zawadzkiem, z czym jak pisaliśmy wyżej rodzice się nie zgadzają. Będziemy informować o wszelkich decyzjach w tej sprawie.