Spotkanie Burmistrza ze Strażakami

   Dnia 14.05.2019 r., w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem odbyło się spotkanie członków Zarządów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. Tematem spotkania było  omówienie bieżących spraw prowadzonych przez właściwe jednostki.