Transmisje mszy i nabożeństw bezpośrednio ze strony www

 

Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału (kliknij w przycisk powyżej). Twoja subskrypcja da nam nowe możliwości.

Dziękujemy Państwu za obdarzenie nas zaufaniem czego wyrazem są subskrypcje naszego kanału parafialnego na youtube dzięki czemu możemy prowadzić transmisje bezpośrednio ze stront www parafii. Pragniemy poinformować, iż od niedzieli 20 czerwca 2021 transmisje na żywo ze mszy św. oraz nabożeństw z naszego kościoła Parafii pw. Św. Bartłomieja w Kielczy będzie można zobaczyć za pośrednictwem strony parafialnej pod adresem: https://parafia.kielcza.pl/transmisje gdzie będziemy zamieszczać aktualnie zaplanowane transmisje i transmitować na żywo.

Ponadto przypominamy Państwu, iż zgodnie z „Dekretem na czas pandemii” Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai od dnia 13 czerwca br. aż do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej co obowiązuje:

  1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 50%, a od dnia 26 czerwca br. – 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.
  2. Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych. W związku z powyższym przedłużam ogólne zezwolenie na celebrację Eucharystii na zewnątrz kaplic i kościołów, jednakże w ich obrębie. Na każdą celebrację poza miejscem świętym należy uzyskać odrębną zgodę.
  3. Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.

Dekret w całości znajdą Państwo na stronie Diecezji Opolskiej – pod adresem: https://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/2859-dekret-biskupa-opolskiego-z-dnia-11-czerwca-2021.