Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych


Zawkom Zawadzkie informuje, iż kolejna zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych będzie realizowana w dniu 5 lipca  na boisku przy ulicy Polnej w Kielczy. Mieszkaniec Gminy Zawadzkie chcąc oddać odpad powinien go dostarczyć do wyznaczonego punktu w godzinach od 10:00 do 18:00. Mieszkaniec oddający odpad powinien udokumentować, że posiada naliczenie „opłaty śmieciowej” (np. mieć ze sobą książeczkę opłat za śmieci lub naliczenie czynszu w przypadku budynków wielolokalowych).