Uwaga‼️Zmiana harmonogramu wywozu odpadów

     Zmiana harmonogramu odbioru odpadów !

Informujemy mieszkańców, że nastąpiła zmiana w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Zawadzkie:

  1. w zabudowie jednorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 – w miejscowości Kielcza – odbiór z dnia 29.03.2023 przeniesiony na dzień 31.03.2023 r. (Rejon „ZAW-KOM”),

– w miejscowości Kielcza – dodatkowy wywóz w dniu 31.03.2023 r. (Rejon REMONDIS),

– w miejscowości Żędowice – dodatkowy wywóz w dniu 31.03.2023 r. (Rejon I),

– w miejscowości Żędowice – odbiór z dnia 29.03.2023 przeniesiony na dzień 31.03.2023 r. (Rejon II),

– w miejscowości Zawadzkie – dodatkowy wywóz w dniu 31.03.2023 r. (Rejon I i II);

b)  popiół:

– w miejscowości Kielcza – dodatkowy wywóz w dniu 31.03.2023 r. (Rejon REMONDIS,
„ZAW-KOM”),

– w miejscowości Zawadzkie  – dodatkowy wywóz w dniu 31.03.2023 r. (Rejon I i II).

2. w zabudowie wielolokalowej – dodatkowy wywóz w dniu 31.03.2023 r. na wszystkie frakcje odpadów objętych umową.

 

Prosimy o wystawienie wszystkich pojemników na odpady przed posesję, gdyż będą one również odbierane przez dotychczasowego Wykonawcę.