Wyniki Matur 2020

Tegoroczny egzamin maturalny był nietypowy, bo przeprowadzony w reżimie epidemicznym w zagrożeniu koronawirusem w skutek, czego zrezygnowano z formy ustnej egzaminu. W skali całego kraju jak podaje CKE maturę zdało 74 % osób przystępujących do egzaminów, 17,2 % ma prawo przystąpić do egzaminów poprawkowych a 8,8 % absolwentów nie zdało matury.

Jeśli chodzi o typy szkół to najlepiej na maturze wypadli absolwenci Liceum uzyskując wynik 81,1 % zdających, 12,5 % zachowało prawo do poprawki a 6,4 % nie zdało matury.

Absolwenci Technikum uzyskali zdawalność na poziomie 62,2 %, 24,9 % zachowało prawo do poprawki a 12,9 % uzyskało wynik negatywny.
Nasi absolwenci ukończyli przede wszystkim szkoły naszego województwa (Zawadzkie, Strzelce Opolskie, Opole) tu ogółem zdało maturę 74% przystępujących, 18 % może przystąpić do egzaminów poprawkowych natomiast 8 % uzyskało wynik negatywny.
Absolwenci wywodzący się z Kielczy i Gminy Zawadzkie kończyli także szkoły w województwie śląskim (Tarnowskie Góry, Gliwice) tu wyniki matur plasowały się na tym samym poziomie.

Zdjęcia poniżej przedstawiają sytuację całościową na tle całego kraju a także na tle samych Liceum i Technikum.
Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki we wrześniu. Komu nie powiodło się na dwóch lub trzech egzaminach, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30 proc. punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu.
Najpierw jednak musi do 14 sierpnia złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana). Wzór oświadczenia znajduje się na stronie CKE. Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie internetowej macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 sierpnia br.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września o godz. 14.00. Wyniki będą znane 30 września.