Zamknięcie odcinka drogi w Kielczy

Po ostatnio trwających intensywnych opadach deszczu został wyłączny z ruchu odcinek drogi od skrzyżowania ul. Polnej z ul. Ks. Wajdy do ul. Topolowej ze względu na zapadnięcie jezdni. Prosimy o udostępnienie tej informacji.