Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Zamknięcie odcinka drogi w Kielczy


Po ostatnio trwających intensywnych opadach deszczu został wyłączny z ruchu odcinek drogi od skrzyżowania ul. Polnej z ul. Ks. Wajdy do ul. Topolowej ze względu na zapadnięcie jezdni. Prosimy o udostępnienie tej informacji.