Zamknięte gminne place zabaw, boiska i inne miejsca rekreacji

Szanowni Państwo przypominamy, iż od dnia 23.04.2020 zgodnie z zaleceniem GIS zamknięte są wszystkie gminne place zabaw, boiska i inne miejsca rekreacji z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem.
Burmistrz Zawadzkiego p. Mariusz Stachowski jednocześnie apeluje do Spółdzielni Mieszkaniowych i zarządców budynków o zamknięcie placów zabaw znajdujących się na ich terenie. Zalecane jest by nie gromadzić się w tych miejscach ze względu na rozprzestrzenianie się epidemii. 

Jednocześnie informujemy, że od 20 kwietnia (poniedziałek) został zdjęty zakaz wchodzenia do lasów, jednakże apelujemy o nie gromadzenie się, zachowaniu odległości i noszeniu maseczek. Należy także zwracać uwagę na ogłoszenia leśnictwa, gdyż ze względu na panujące warunki pogodowe (bardzo mała wilgotność ściółki leśnej) ze względu na brak opadów istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów. Prosi się o nie rozpalanie ognia i o nie wyrzucanie niedopałków. Lasy mogą zostać zamknięte, gdy wilgotność ściółki leśnej spadnie do wartości 10 %. Szczegółowe dane dotyczące wilgotności znajdą Państwo na stronie: dane pomiarowe dotyczące wilgotności ściółki leśnej.