XVII Sesja Rady Miejskiej – Obrady w sposób zdalny – 27.04.2020

Dnia 27.04.2020 odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej będzie ona nietypowa, ale adekwatne na panujące obecnie warunki w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Sesja odbędzie się w Sali Gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej 47. Radni, którzy wcześniej zgłosili będą mogli uczestniczyć w Sesji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w sposób zdalny). Szanowni Państwo będą mogli niejako uczestniczyć obserwując transmisję za pomocą urządzeń rejestrujących.

Tematem sesji będzie m.in.: sprawa współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, przychyli się nad realizacją Gminnego Planu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019, rozliczy z działalności Ośrodek Pomocy Społecznej za rok 2019, pochyli się nad sprawozdaniem z postępu działań inwestycyjnych, remontowych i poniesionymi nakładami.

Rada ma w planie pochylić się nad uchwałami:

  • dotyczącymi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2019 – 2032,
  • nad inwestycjami celowymi dotyczącymi ochrony środowiska w Gminie Zawadzkie,
  • w sprawie bonifikaty od nieruchomości sprzedawanej, jako lokal mieszkalny,
  • w sprawie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody w Gminie Zawadzkie,
  • w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za Żłobek Publiczny w Zawadzkiem,
  • w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwroty kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Zawadzkie,

Będzie też mowa o działaniach dotyczących walki z koronawirusem w zakresie gospodarczym i społecznym a także ma być przyjęte sprawozdanie z działalności Burmistrza, Przewodniczącego Rady a także Przewodniczących Komisji i Radnych.

Szczegółowy Plan Sesji Rady Miejskiej:
[gview file=”https://zawadzkie.pl/download/attachment/14880/zawiadomienie-na-xvii-sesje-rady-miejskiej-w-dniu-27042020-r.pdf”]