Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – mobilna

Przypominamy mieszkańcom gminy Zawadzkie, że w miesiącu kwietniu br. zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w formie objazdowej – spod domu, a nie jak do tej pory w formie mobilnego punktu.

W wyznaczonych terminach, tj. :

– w Zawadzkiem  – w dniu 28.04. ,

– w Kielczy – w dniu 29.04.,

– w Żędowicach – w dniu 30.04.,

do godz. 6:00 rano należy wstawić odpady wielkogabarytowe przed posesję (a w zabudowie wielolokalowej przed altanę śmieciową lub w miejscu wyznaczonym do składowania odpadów), skąd zostaną one odebrane przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów.

Podczas zbiórki NIE BĘDĄ ODBIERANE odpady  budowlane i rozbiórkowe  (t.j. gruz budowlany, styropian budowlany, płyty gipsowo-kartonowe,  papa).

Odpady budowlane i rozbiórkowe będzie można oddać podczas kolejnej zbiórki odpadów w formie mobilnego punktu, która odbędzie się w miesiącu maju i czerwcu – zgodnie z terminami podanymiw harmonogramie odbioru odpadów.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest oczywiście przeznaczona do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy  wnoszą opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu zbiórki w tak trudnym dla nas wszystkich okresie,  prosimy mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie terminu zbiórki w poszczególnych miejscowości, a także godziny wystawienia odpadów przed posesję.