Zaproszenie na warsztaty edukacyjne na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie

Zaproszenie na warsztaty edukacyjne na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizując operację pn. „Bogactwo lasów” w ramach  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021

serdecznie zaprasza

do wzięcia udziału w dniu 25 sierpnia 2020 r. od  godz. 9.00
w  Warsztatach edukacyjnych na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie.

W ramach warsztatów odbędą się :

1. Warsztaty edukacyjne w dolinie rzeki Małej Panwi.

2. Zabawy z Dinozaurem – podczas organizacji warsztatów przeprowadzone zostaną  gry, zabawy i tańce animacyjne oraz zabawy z Dinozaurem.

3. Leśne ścieżki przyrodnicze – wykłady w terenie leśnym Nadleśnictwa Zawadzkie.

Ponadto zaprasza na:

Dwudniowe warsztaty geologiczne w Izbie Geologicznej przy Leśniczówce Zarzecze w Kielczy –  4 i 5 wrzesień 2020r. – młodzież szkolną i osoby dorosłe.

oraz

Spotkanie podsumowujące bogactwo leśne, zasoby geologiczne oraz zwierząt żyjących w lesie i na obszarach wiejskich, w szczególności Koniki polskie w dniu 29 września 2020r.

Poczęstunek podczas warsztatów zapewnia organizator, natomiast dojazd uczestników we własnym zakresie.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego podczas organizacji warsztatów zachowane zostaną wszelkie zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są  pod numerem telefonu: 77/ 465 12 13, 605 052 777 – podpisaną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać mailowo na adres: krainadino@onet.eu 
lub dostarczyć osobiście do siedziby biura LGD „Kraina Dinozaurów” przy ul. Słowackiego 18 w Ozimku do dnia 20.08. 2020 r.

 

 

PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW