Burmistrz zaprasza aktywną młodzież

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

Działasz społecznie, masz dużo pomysłów i lubisz nowe wyzwania? Chcesz mieć wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej w naszej gminie? Już teraz możesz dołączyć do Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.

Kandydatem może być osoba, w wieku od 15 do 24 lat. Zgłoszenia można składać osobiście do skrzynki przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w formie listownej, na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie lub w formie elektronicznej, na adres biurorady@zawadzkie.pl. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10 grudnia 2020 r.

  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata

Formularz_zgloszeniowy.docx

  1. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO.pd