„Czysty Region” bliżej Gminy Zawadzkie

W dniu 3 lutego br. z inicjatywy Burmistrza Zawadzkiego odbyło się spotkanie poświęcone gospodarce odpadami w gminie Zawadzkie.

To bardzo istotna kwestia dla mieszkańców, gdyż ważyć się będą przyszłe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Związku Międzygminnego „Czysty Region” – Pani Brygida Kolenda-Łabuś – Przewodnicząca Zarządu oraz Pani Dorota Stanek – Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami, Radni Rady Miejskiej w Zawadzkiem, Sołtysi Sołectw Żędowice i Kielcza oraz przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkiem i Z.G.K. „ZAW-KOM” Sp. z o.o. bez obecności mediów.

Podczas spotkania dyskutowano na temat ewentualnego przystąpienia gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz omówiono zasady funkcjonowania gospodarki odpadami w ww. Związku. Zapewne Gmina próbuje coś wynegocjować. Dla przypomnienia podajemy namiar na nasz artykuł: artykuł na temat Czystego Regionu, w którym Czysty Region odpowiedział na nasze pytania na temat ewentualnego przystąpienia Gminy Zawadzkie. Publikujemy w nim także zasady funkcjonowania Czystego Regionu i stawki jakie możemy się spodziewać z chwilą przystąpienia naszej gminy. Przypuszczamy, że stawki końcowe mogą się nieznacznie różnić od tych jakie wynegocjowała np. gmina Kolonowskie. O wszystkim będziemy Państwa informować.