„Czysty Region” w zasięgu Gminy Zawadzkie

Od drugiego półrocza 2020 r. będzie istniała możliwość zmiany miejsca wywozu odpadów poprzez wstąpienie Gminy Zawadzkie do Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie Koźlu. Wszystko to jednak będzie zależało od woli przystąpienia do tej organizacji Gminy Zawadzkie. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zawadzkie z dnia 9 grudnia o Radni wyrazili wolę przystąpienia do „Czystego Regionu” w Kędzierzynie Koźlu – projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do czystego regionu. Odpowiedzialnym do przeprowadzenia przystąpienia Radni uczynili Burmistrza Zawadzkiego.

Aby przybliżyć Państwu Związek Międzygminny „Czysty Region” zapytaliśmy Panią Prezes Brygidę Kolenda-Łabuś o możliwość przystąpienia do związku Gminy Zawadzkie oraz o strukturę gospodarki odpadami, regulamin utrzymywania czystości, instalację RIPOK, jaką posiada związek, a przede wszystkim o płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpowiedzi na zadane powyżej pytania publikujemy na stronie.

Czysty region informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Opłata dla mieszkańców, którzy zdeklarowali segregację,  będzie wynosić 19,50 zł od osoby. Dotyczy to czterech pierwszych członków rodziny. Za piątą osobę w gospodarstwie domowym opłata będzie wynosić 14 złotych, szóstą i kolejną osobę – 8 złotych miesięcznie. Natomiast opłata dla tych, którzy zdeklarowali, że nie będą segregować, będzie wynosiła dwukrotność tej stawki, czyli 39 złotych od osoby miesięcznie.
Zmiana stawki wynika głównie ze wzrostu cen za zagospodarowanie i odbiór odpadów, co stanowi ponad ¾ kwoty podwyżki (3,51 zł). Ma to związek przede wszystkim ze zwiększeniem (ze 170 zł od tony do 270 zł od tony) stawki opłaty za korzystanie ze środowiska ustalonej przez Radę Ministrów, wzrostem ilości wytwarzanych odpadów, kosztów pracy, energii, paliwa i innych usług. Przy znacznym wzroście masy zbieranych i zagospodarowanych odpadów liczba ludności Związku stale maleje.

Jak to będzie wyglądało w przypadku opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych zbierających odpady komunalne selektywnie i nieposiadających kompostownika na tle „Czystego Regionu”:

Liczba osób w nieruchomości Opłata w Gminie Zawadzkie Opłata w „Czystym Regionie” Różnica w opłacie
1 28,00 zł 19,50 zł 8,50 zł
2 56,00 zł 39,00 zł 17,00 zł
3 84,00 zł 58,50 zł 25,50 zł
4 112,00 zł 78,00 zł 34,00 zł
5 140,00 zł 92,00 zł 48,00 zł
6 168,00 zł 100,00 zł 68,00 zł
7 196,00 zł 108,00 zł 88,00 zł
8 224,00 zł 116,00 zł 108,00 zł

 

W przypadku, gdy właściciele nieruchomości będą posiadali kompostowniki na odpady biodegradowalne i złożą stosowną deklarację wówczas opłaty na tle „Czystego Regionu” będą przedstawiać się następująco:

Liczba osób w nieruchomości Opłata w Gminie Zawadzkie Opłata w „Czystym Regionie” Różnica w opłacie
1 25,00 zł 19,50 zł 5,50 zł
2 50,00 zł 39,00 zł 11,00 zł
3 75,00 zł 58,50 zł 16,50 zł
4 100,00 zł 78,00 zł 22,00 zł
5 125,00 zł 92,00 zł 33,00 zł
6 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł
7 175,00 zł 108,00 zł 67,00 zł
8 200,00 zł 116,00 zł 84,00 zł

 

W celu obniżenia opłat warto jest posiadać własne kompostowniki na odpady biodegradowalne i złożyć stosowną nową deklarację. Mamy nadzieję, że przystąpienie do „Czystego Regionu” stanie się faktem w 2020 roku, co przyniesie zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Rządowym Centrum Legislacyjnym znajduje się projekt ustawy likwidujący między innymi regionalizację dla gospodarki odpadami komunalnymi jednakże to, kiedy nastąpi zatwierdzenie tej ustawy tegoż na ten czas nie wiemy. Według projektu mogłoby to obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku. Wówczas nasze odpady mogłyby być wywożone do najbliższej nam instalacji RIPOK w Pyskowicach w województwie śląskim, co dodatkowo mogłoby przyczynić się do zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.  Gdy ustawa będzie już zatwierdzona w Sejmie o tym Państwa poinformujemy.

Poniżej trasa jaką by przemierzały samochody z odpadami komunalnymi. Trasa jak widać była by krótsza o prawie połowę od obecnego do RIPOK-a w Dzierżysławiu za Kietrzem. (O tym także pisaliśmy w artykule: https://www.kielcza.pl/aktualnosci/echa-xiii-sesji-rm-2019/).