Dla Państwa online już od 27.06.2008. Nasza misja to obiektywne i aktualne informacje.

Oficjalna strona Kielczy

Informacja z Sekretariatu Biura Rady Miejskiej


Śpieszymy z informacją, iż Sekretariat Rady Miejskiej w Zawadzkie udostępnił już protokoły imienne z głosowań członków Rady Miejskiej nad projektami uchwał rozpatrywanymi na XIII sesji dnia 9 grudnia 2019 r. między innymi tego nad podwyżką stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, protokoły można obejrzeć na stronie: protokoły z głosowania. Dziś także będzie dostępne nagranie wideo z ostatniej sesji: nagrania i transmisja z Rady Miejskiej.