Plan na XIV sesje Rady Miejskiej w Zawadzkie w dniu 30 grudnia 2019

Dnia 30 grudnia 2019, ostatni już raz w tym roku a po raz XIV zbierze się sesji Rada Miejska Zawadzkie. W programie, jaki zapowiada na swojej stronie Rada można doczytać, że będzie debatować nad następującymi projektami uchwał dotyczących:

– wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2029 – projekt ten dostępny jest na stronie: wieloletnia prognoza finansowa 2020 – 2029. W projekcie tym przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia gminy Zawadzkie, a także wykazano limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań wraz z upoważnieniem Burmistrza do zaciągania nowych zobowiązań, co jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Chodzi tu o zobowiązania, których terminy płatności będą wykraczały poza rok budżetowy (szerzej o przedsięwzięciach napiszemy w późniejszym terminie),

– w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 – projekt tej uchwały dostępny jest na stronie: projekt uchwały budżetowej na rok 2020 (był przedstawiony na XII sesji dnia 25 listopada),

– o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019 – uchwała dostępna jest na stronie uchwała budżetowa na rok 2019,

– w sprawie wystąpienia Gminy Zawadzkie ze Stowarzyszenia „Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna” – projekt w sprawie wystąpienia ze struktur stowarzyszenia,

– o zmianie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania, oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wyniki sportowe –  projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania stypendiów,

– w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej, jako lokal mieszkalny, – projekt uchwały w sprawie udzielania bonifikaty mieszkaniowej,

– w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019 – 2032, – traci moc poprzednio przyjęty program obejmujący lata 2011 – 2032, projekt uchwały dostępny na stronie: projekt uchwały w sprawie usuwania azbestu,

– w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wyposażenie gminnej instytucji kultury BIK Zawadzkie w nieruchomość – projekt uchwały w sprawie wyposażenia BIK-u w nieruchomość,

– w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością – tu nie wiemy, czego dotyczy petycja,

– w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej na rok 2020 – projekt uchwały dostępny jest na stronie: projekt uchwały w sprawie planu sesji Rady Miejskiej na rok 2020,

Szczegółowy plan sesji na dzień 30 grudnia 2019 przedstawiony jest w zawiadomieniu publikowanym na stronie: zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej.