Planowany nowy przystanek komunikacyjny w Kielczy

Zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Zawadzkie planowane jest utworzenie dodatkowego przystanku na ul. Księdza Wajdy przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej a także dwa przystanki w Zawadzkiem na ul. Waryńskiego (prawa i lewa strona). Koszt oznakowania poziomego i pionowego będzie pokryty z Budżetu Gminy Zawadzkie. Projekt uchwały Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie: projekt uchwały , uzasadnienie do uchwały. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza – zarządzenie Burmistrza – od dnia 13 grudnia do 27 grudnia odbywają się społeczne konsultacje w tej sprawie. Uwagi i propozycje w tej sprawie mieszkańcy mogą zgłaszać osobiście w Punkcie Obsługi Petenta Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem lub na adres mailowy umig@zawadzkie.pl.