Zmiana organizacji ruchu na ul. Dobrego Pasterza w Kielczy

Sołtys Kielczy Jan Czanguleit informuje o planowanej zmianie organizacji ruchu na ul. Dobrego Pasterza w Kielczy. Zostanie w tym miejscu wprowadzony ruch w jednym kierunku za Kościołem Parafialnym od Wejścia na Pierwszy Cmentarz w stronę Drugiego Cmentarza do ul. Opolskiej. Do końca bieżącego roku mają zostać postawione znaki wówczas z chwilą ich ustawienia zmiana będzie obowiązywać. Zmiana jest podyktowana względami bezpieczeństwa na tym odcinku, które zgłaszali mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Obsługa pogrzebów będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach. Rowerzyści podróżujący tą drogą także będą mogli przejeżdżać w obu kierunkach.