Przekaż swój 1% instytucjom pożytku publicznego

Nastał już czas rozliczeń podatku dochodowego za rok 2020. W tym roku po raz kolejny uruchomione została możliwość rozliczenia poprzez internet. Logują się Państwo na stronie E-Urzędu Skarbowego https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ za pomocą profilu zaufanego. Po zalogowaniu należy wybrać Twój E-Pit tam gotowe jest już przygotowane zeznanie. Wówczas należy jeszcze ustalić czy rozliczamy się samodzielnie czy wspólnie z małżonkiem i kto będzie korzystał z ulgi na dzieci. Państwo mają możliwość zweryfikowania danych do zeznania na podstawie formularzy PIT11 otrzymanych od pracodawcy a także mają możliwość skorzystania z przysługujących ulg oraz przekazania 1% podatku instytucjom pożytku publicznego. Na podstawie dostępnej wyszukiwarki z naszej Gminy można wyszukać następujące organizacje. Jeśli którąś z organizacji nie ma prosimy o informację wówczas wykaz zaktualizujemy.