Skrzynka pocztowa

Przypominamy mieszkańcom, że właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi są zobowiązani do posiadania skrzynki pocztowej (art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe Dz.U. z dn. 2018 poz. 2188 z późn. zm.) Brak skrzynki pocztowej znacznie utrudnia dostarczenie korespondencji, ale przede wszystkim może skutkować karą finansową nawet do 10000 zł.